پروژه یک فایل اکسل سفارشی برای ورود اطلاعات کالا شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل اکسل از اطلاعات فروش با ستون های شماره فاکتور و نام و جمع فاکتور و چند پارامتر دیگر وجود دارد و فقط ستون اطلاعات کالا و قیمت خرید  باید به آن اضافه شود .من نیاز به یک فایل اکسل با قابلیت ورود کالا به صورت کد دارم که برای هر ردیف که به یک مشتری مربوط است به صورت اتوماتیک جمع قیمت خرید در ستون قیمت خرید اضافه شود. قطعا نیاز به ايجاد صفحه دوم برای وارد کردن اطلاعات کالا به صورت کد و قیمت خرید می باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4300 میانگین امتیاز
  • 4300
   Excel
  در 3 روز
 • 6450 میانگین امتیاز
  • 6450
   Excel
  در 2 روز
 • 2160 میانگین امتیاز
  • 2160
   Excel
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 5 روز