پروژه طراحی لوگوی فارسی از روی لوگوی شرکت کریس شامل چه جزئیاتی است:

در حقیقت هدف این پروژه، طراحی بهترین لوگوی فارسی کاملا مشابه لوگوی اصلی شرکت کِرِیس میباشد. لوگوی اصلی شرکت کِرِیس در ضمیمه توضیحات اضافه شده است.
ترکیب رنگ کاملا مشابه لوگو اصلی شرکت کِرِیس انتخاب گردد. krais.com

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 31484 میانگین امتیاز
  • 20167
   طراحی آیکون
  • 25972
   ادوبی ایلاستریت..
  • 48314
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 50623 میانگین امتیاز
  • 48985
   طراحی آیکون
  • 47516
   تصویرسازی
  • 51077
   ادوبی ایلاستریت..
  • 54917
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز
 • 27156 میانگین امتیاز
  • 21887
   طراحی آیکون
  • 25923
   تصویرسازی
  • 27844
   ادوبی ایلاستریت..
  • 32972
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 35157 میانگین امتیاز
  • 34020
   طراحی آیکون
  • 32270
   تصویرسازی
  • 36370
   ادوبی ایلاستریت..
  • 37970
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز