پروژه تدوین شرح وظایف و آيين نامه انبارداری شامل چه جزئیاتی است:

سلام

یک کارخانه تولیدی روغن ماشین در نظر دارد یک پروژه

"تدوین شرح وظایف و آيين نامه اداری اجرایی و نظارتی انبارداری"

را جهت بهینه سازی و بهبود فرآیند،

 سفارش و برون سپاری نماید.

افراد با تجربه کاری و دارای حسن سابقه مکتوب لطفا پیام دهند.

شرح پروژه:

1. تدوین شرح وظایف هر واحد

2. تدوین چک لیست چهت پیگیری برای هر شرح وظایف

3. فرآیند نویسی چک لیست برای نظارت کمی و کیفی


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   مدیریت پروژه
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مدیریت موجودی
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 7 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 10 روز