پروژه نگاهی به نقش زنان در ادبیات نمایشی ایران در قرن 21 شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه یک پژوهش با عنوان "نگاهی به نقش زنان در حوزه ی ادبیات نمایشی ایران در قرن 21" است، در این پژوهش با بررسی کتاب ها و مقالات تالیف شده تا کنون به نقش زنان در جامعه ی ایران و روند دستیابی به حقوق سیاسی آن ها، نقش زنان در نمایش سنتی ایرانی و سپس نقش زنان در پیشرفت ادبیات نمایشی ایران پرداخته ایم. در ادامه با طرح پرسشنامه و سپس مصاحبه با 4 متخصص در حوزه های مختلف به بررسی دلایل عدم حضور پررنگ زنان در این حوزه در ایران پرداخته ایم. متن این پژوهش در 16 صفحه و حدود 9000 کلمه است. برای ترجمه ی این پژوهش مترجم نیازی به تسلط کامل بر حوزه ی ادبیات نمایشی یا فلسفه ندارد. متن بیشتر جنبه ی عمومی و به طور کلی علوم انسانی دارد و تنها آشنایی با برخی اصطلاحات حوزه ی نمایش برای ترجمه ی این متن کافیست.

ضمنا نگارنده ی این پروژه زمان محدودی برای تحویل پژوهش دارد. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5151 میانگین امتیاز
  • 9055
   ترجمه
  • 1248
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 1091 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه
  • 2082
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 1523 میانگین امتیاز
  • 3046
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز
 • 1805 میانگین امتیاز
  • 3611
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز