پروژه ساخت اکسس پوینت - اکسل یا برنامه دیگر شامل چه جزئیاتی است:

سلام - از مشتری سفارش کالا میگیریم و تاریخی را قول میدهم که کالارا برایش ارسال کنم - سپس به کارخانه سفارش میدهم و آن هم قول تاریخی را میدهد - پس من دو تاریخ قول سررسید دارم ( یکی قولی به مشتری دادم ) و ( یکی قولی که کارخانه ) داده است - این ها باید با هم سینک باشد و با داشبورد این مسائل را ببینم : 

1-تعداد مشتریان کالا تحویل نشده 

2-تعداد سررسید تاریخ گذشته و ( فردا و پسفردا ) قول من به مشتری 

3-تعداد سررسید تاریخ گذشته و ( فردا و پسفردا ) قول کارخانه به من

5-تعداد کالای بدهکار به مشتری 

6-اختلاف تاریخ قول تا تحویل به مشتری 

*وقتی کالا تحویل به مشتری شد ، از آلام خارج شود 


امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Excel
  در 11 روز
 • 4300 میانگین امتیاز
  • 4300
   Excel
  در 3 روز
 • 6450 میانگین امتیاز
  • 6450
   Excel
  در 3 روز
 • 1928 میانگین امتیاز
  • 1928
   Excel
  در 2 روز