پروژه ترجمه مقاله تخصصی مدیریت شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی

جمله بندی روان به طوری که مفهوم کاملا قابل درک باشد. ترجمه تحت الفظی اصلا مد نظر نیست. 

علاوه بر متن اصلی، جدول و نمودارهایی هم دارد که باید ترجمه شوند. روی هم نزدیک به 5000 لغت هست. 

برای انجام کار دو  سه روز بیشتر فرصت نیست. لطفا اگر وقت خالی دارین پیشنهاد بفرمایید. 

لطفا ضمن پیشنهاد قیمت، این قطعه متن را ترجمه بفرمایید:


 The novelty of this work

relies on providing an understanding of the most important digital technologies and reviewing

their effects on employees and leadership. For this purpose, and based on the actuality of the

topic, the authors decided to analyze the impacts of digital technologies on organizational

behavior by providing a literature review and structuring it by technology and implication


تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22901 میانگین امتیاز
  • 23239
   ترجمه
  • 22563
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 21459 میانگین امتیاز
  • 18894
   ترجمه
  • 24025
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 4485 میانگین امتیاز
  • 1550
   ترجمه
  • 7420
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز