پروژه سیستم های اطلاعاتی حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

ابتدا یک شرکت انتخاب شده و تاریخچه و موضوع فعالیت آن به صورت مختصر تشریح شود. سپس چرخه های حسابداری آنشامل چرخه های (فروش، خرید، حقوق و دستمزد، دارایی های ثابت و دریافت و پرداختها) تشریخ شود. 

بعد از مرحله فوق نمودار گردش عملیات در نرم افزار ویزیو (visio)  طراحی شود. سپس نرم افزاری که شرکت بابت عملیات خود استفاده می کنه معرفی و عملیات مربوط به هر چرخه در آن تحلیل شود.


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   حسابداری
  در 7 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   حسابداری
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 5 روز