پروژه ارزهای دیجیتال شامل چه جزئیاتی است:

برای یک وبسایت ارزهای دیجیتال در حال کار نیاز به توید محتوای اینستاگرام به صورت روزانه و بلند مدت دارم .

(قراداد در ابتدا بعد از رویت نمونه کار به صورت ماهانه و پس از 2 ماه به صورت بلند مدت )

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2258 میانگین امتیاز
  • 2258
   طراحی گرافیک
  در 30 روز
 • 815 میانگین امتیاز
  • 800
   طراحی تبلیغات
  • 830
   طراحی گرافیک
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 5 روز