پروژه گزارش پیرامون کشت آبی در کانتینر شامل چه جزئیاتی است:

با توجه به موضوع کمبود آب و کمبود فضا در جوامع امروزین، استارتاپ های زیادی در چند سال اخیر در زمینه کشت کانتینری  به وجود آمده اند. کشت در درون کانتینتر فواید گوناگونی مانند ماژولار بودن، سهولت انتقال کشت و ارزان بودن نسبت به هزینه زمین را دارد. در ضمن با ایجاد شرایط محیطی در فضای ایزوله کانتینر می توان هر نوع گیاهی را در هر شرایط آب و هوایی پرورش داد. در کنار این موارد با اتوماسیون کردن کاشت، داشت و برداشت، بازدهی این نوع کشت می تواند از کشت سنتی نیز بیشتر باشد. 

هدف پروژه ای که پیش رو دارید مطالعه و بررسی روش های نوین کشت کانتینری در جهان و ایران است. انتظار می رود در گزاشی که تهیه می شود موارد زیر رعایت گردد: 

1- بررسی 10 استارتاپ برتر کشت کانتینری در جهان به همراه توضیحات و تصاویر در مورد فناوری های آن ها 

2- بررسی شرکت ها و یا استارتاپ های ایرانی فعال در حوزه کشت کانتینری و هیدروپونیک 

3- بازار جهانی کشت کانتینری به همراه لیست سبزیجات و میوه هایی که بیشترین کشت را دارند       

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5495 میانگین امتیاز
  • 5830
   گزارش نویسی
  • 5160
   تحقیقات بازار
  در 15 روز
 • 2483 میانگین امتیاز
  • 1520
   گزارش نویسی
  • 5930
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 5 روز
 • 1016 میانگین امتیاز
  • 483
   گزارش نویسی
  • 1783
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 783
   تحقیقات علمی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گزارش نویسی
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز