پروژه طراحی یا خرید سوالات 3 گزینه ای برای بازی موبایل شامل چه جزئیاتی است:

به تعداد زیادی سوالات 3 گزینه ای (حداقل 2000 تا) در دسته بندی های مختلف برای بازی موبایل نیاز داریم.

-سوال ها باید طبق فرمت مشخص شده در قالب فایل json تحویل شوند.


-فرمت سوال ها : تعداد کاراکتر سوال ها و تعداد کاراکتر جواب ها و فرمت کلی فایل json مشخص میباشد و سوالات باید طبق آن فرمت تحویل شوند که در فایل پیوست نمونه را میتوانید مشاهده کنید.

برای هر سوال یک راهنمایی و مشخص کردن درجه ی سختی و آسونی سوال ها نیاز است


-سوال ها نباید تکراری باشند 


-در تعداد سوالات محدودیتی نیست . برای شروع تعداد حدود 500 سوال را طبق مذاکره قیمت گذاری میکنیم و اگر همه چیز اکی باشد با توجه به ماهیت پروژه همکاری ادامه دار خواهد بود.


-اولویت با دوستانی هست که به جز سوالات در دسته بندی های معمول(اطلاعات عمومی/سینمایی/تکنولوژی/موسیقی و...) سوالات متفاوت تر و جذاب تر نیز ارایه دهند.


-ترجیحا در درخواست خود چند عدد نمونه سوال طبق فرمت پیوست جهت بررسی ارسال نمایید.

توجه فرمت سوال ها و سبک سوال هایی که میخوایم در فایل پیوست قابل مشاهده میباشدبودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 210 میانگین امتیاز
  • 525
   نوشتن توضیحات م..
  • 0
   پژوهش
  • 233
   Word
  • 84
   نویسنده
  در 30 روز
 • 433 میانگین امتیاز
  • 1100
   نوشتن توضیحات م..
  • 0
   پژوهش
  • 200
   Word
  در 3 روز
 • 1050 میانگین امتیاز
  • 150
   نوشتن توضیحات م..
  • 3000
   Word
  • 0
   نویسنده
  در 7 روز
 • 41 میانگین امتیاز
  • 125
   نوشتن توضیحات م..
  • 0
   پژوهش
  • 0
   نویسنده
  در 10 روز