پروژه ترجمه مقاله رشته مدیریت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

مقاله مربوط به رشته مدیریت می باشد. ترجمه باید بصورت روان انجام شود

بخشی از ترجمه البته بصورت روان نیست:

فراگیر شدن روزافزون فن آوری های تعاملی مانند تأمین منابع عمومی یکی از نیروهای اصلی است که مفهوم نوظهور استراتژی باز را پایه ریزی می کند. عملکرد تعاملی در مقیاس وسیع که از طریق چنین فناوری هایی ارائه می شود ، امکانات بی نظیری را برای بازیگران در کل سازمان در تلاشهای خلاقانه برای پاسخگویی به مسائل استراتژیک یا شکل دادن به استراتژی سازمان فراهم می کند.

برای نمونه قسمتی از ترجمه چکیده را ارسال نماییدبودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4485 میانگین امتیاز
  • 1550
   ترجمه
  • 7420
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 80
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز