پروژه ایجاد یک نسخه جدید از اپلیکیشن وب ویو به همراه تغییرات شامل چه جزئیاتی است:

در اپلیکیشن وب ویو که موجود است، یک لوگوی جدید در صفحه اول اضافه شود.
صفحات قوانین و حریم خصوصی و تماس با ما و پشتیبانی به اپ نیتیو اضافه شوند.

قابلیت نصب از کافه بازار.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 37306 میانگین امتیاز
  • 36620
   Android
  • 37900
   Mobile Phone
  • 37400
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 34536 میانگین امتیاز
  • 34970
   Android
  • 32670
   Mobile Phone
  • 35970
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 9966 میانگین امتیاز
  • 11300
   Android
  • 9300
   Mobile Phone
  • 9300
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 9572 میانگین امتیاز
  • 9989
   Android
  • 9039
   Mobile Phone
  • 9689
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز