پروژه ترجمه مقاله تخصصی در موضوع نویسندگی شامل چه جزئیاتی است:

درود برشما فریلنسر های عزیز
یک فایل مقاله تخصصی هست که باید به انگلیسی ترجمه شود
موضوع مقاله در زمینه نویسندگی و دارای هشت صفحه متن است.
از همکاری شما سپاس گزارم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2465 میانگین امتیاز
  • 4930
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 3013 میانگین امتیاز
  • 3039
   ترجمه
  • 2987
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 1312 میانگین امتیاز
  • 1975
   ترجمه
  • 650
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 105 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 210
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز