پروژه تغییر در کیف پول اندرویدی یک رمز ارز شامل چه جزئیاتی است:

فورکی از یک بلاکچین وجود دارد که کیف پول موبایل آن با اندروید پیاده سازی شده است.

فرد متبحری در زمینه برنامه نویسی اندروید نیاز داریم که بتواند تغییراتی در سورس انروید بدهد تا با شبکه بلاک چینی فورک جدید هماهنگ شود. بطور خلاصه میتوان گفت، قرار نیست کل پروژه تغییر داده شود، بلکه اندپوینتی که صدا زده میشود تغییر پیدا خواهد کرد و الگوریتم تولید آدرس نیز همچین که در این زمینه کمک لازم خواهد شد.

مشخصات تکنولوژی بکار رفته در این کیف پول اندرویدی از قرار زیر است

Technologies


Java (v. 7)

Google Firebase (v. 9.0.2)

Java RX (v. 1.1.6, Android RX – v. 1.2.1)

Retrofit 2 (v. 2.1.0)

Socket IO (v. 0.8.3)

Third Party Libraries (gradle)


'com.github.designsters:android-fork-bitcoinj:1.+' – fork bitcoinj (with new fork functionality)

'com.google.zxing:core:3.2.1' – QR-Code/Barcode scanner

'io.reactivex:rxjava:1.1.6', 'io.reactivex:rxandroid:1.2.1' – Java RX

'io.socket:socket.io-client:0.8.3' - Socket IO Client

'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0' HTTP Client

Android Fork BitcoinJ

The android fork bitcoinj library is a Java implementation of the Bitcoin protocol, which allows it to maintain a New foked  wallet and send/receive transactions without needing a local copy of Bitcoin Core. It comes with full documentation and some example apps showing how to use it

Link: https://github.com/bitcoinj/bitcoinj


BitcoinJ Technologies


Java 6 for the core modules, Java 8 for everything else

Maven 3+ - for building the project

Google Protocol Buffers - for use with serialization and hardware communications

دوستانی که در زمینه توسعه و تولید نرم افزارهای اندرویدی با زبان جاوا تجربه حرفه ای دارند فقط پیشنهاد دهند. سپاسگزاریم


امکانات ویژه

متمایز

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 45705 میانگین امتیاز
  • 41130
   Android
  • 50280
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Java
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Java
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز