پروژه پیدا کردن ۶۰ تیتر برای تولید مقاله شامل چه جزئیاتی است:

سلام 

ما وب سایتی برای امداد باتری ماشین و باتری UPSداریم 

برای تولید محتوای مناسب برای سایت ، نیاز به ۶۰ عنوان (تیتر ) غیر تکراری برای دادن به بخش تولید محتوا  برای تولید محتوای متنی و تصویری داریم 

حدود ۱۱ عنوان تولید محتوا شده که پس از قبول پیشنهاد خدمت شما ارسال خواهد شد 


پس فقط متثا نیاز به ۶۰ تیتر مناسب برای ادامه کار و تحقیق و تولید محتوای  مناسب برای تیتر های اماده شما داریم 


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 600 میانگین امتیاز
  • 600
   گزارش نویسی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گزارش نویسی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گزارش نویسی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گزارش نویسی
  در 2 روز