پروژه طراحی روش anp شامل چه جزئیاتی است:

در این برنامه روش anp باید پیاده سازی شود. این روش یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره هست.

به ازای هر مقدار دلخواه از معیارها و زیرمعیارها و گزینه ها و ارتباطات که توسط کاربر وارد میشه برنامه پاسخ را به درستی محاسبه کنه و نمایش دهد.برنامه باید برای هر سناریوی تصمیم گیری جواب بده.

در واقع برنامه باید موارد گفته شده رو از کاربر دریافت کنه، با روش anp گزینه ها رو رتبه بندی کنه و در خروجی نمایش بده.

نکته: ظاهر و گرافیک معمولی باشد کافی است و نیازی به زمان گذاشتن برای آن نیست.همچنین توضیحات کد هم نوشته شود

توضیحات روش anp در این لینک موجود هست:

https://sanaye20.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-anp-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

اولین نفری باشید که برای این پروژه پیشنهاد ارسال می کند