پروژه ترجمه متن انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام متنی که به پیوست میباشد در مورد قوانین خرید مسکن در یکی از کشورهای خارجی میباشد که نیاز به ترجمه از انگلیسی به  فارسی دارم لطفا فقط افرادی که تجربه ترجمه متن دارند درخواست بدهند باتشکر فایل متن ترجمه به پیوست میباشد

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22901 میانگین امتیاز
  • 23239
   ترجمه
  • 22563
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 5680 میانگین امتیاز
  • 5430
   ترجمه
  • 5930
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1975 میانگین امتیاز
  • 1975
   ترجمه
  • 1975
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 665 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1330
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز