پروژه طراحی لوگو ،سربرگ، پاکت نامه شامل چه جزئیاتی است:

جهت کلینیک ساختمانی آرتا نیاز به طراحی لوگو، سربرگ ، پاکت نامه با مشخصات زیر داریم:


1. ارائه نمونه کار الزامی می باشد

2.نیاز به اجرای لوگو به صورت 2 یا 3 رنگ می باشد جهت استفاده برای ساخت مهر که باید از رنگ های اصلی استفاده بشهفریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 128956 میانگین امتیاز
  • 117313
   طراحی آیکون
  • 123502
   تصویرسازی
  • 134682
   ادوبی ایلاستریت..
  • 140327
   ادوبی فوتوشاپ
  در 8 روز
 • 26001 میانگین امتیاز
  • 16617
   طراحی آیکون
  • 21122
   ادوبی ایلاستریت..
  • 40264
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 24081 میانگین امتیاز
  • 19087
   طراحی آیکون
  • 23123
   تصویرسازی
  • 24744
   ادوبی ایلاستریت..
  • 29372
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 34928 میانگین امتیاز
  • 33465
   طراحی آیکون
  • 32296
   تصویرسازی
  • 35057
   ادوبی ایلاستریت..
  • 38897
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز