پروژه طراحی سایت دانلود اینستاگرام مشابه سایت https://dlgram.com/ شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند طراحی سایت دانلودر اینستاگرام مشابه سایت https://dlgram.com/
با تمام ویژگی ها و مشخصات سایت مد نظر
ظاهر سایت می تواند مشابه سایت مد نظر نباشد و شما می توانید به سلیقه خودتان ظاهر سایت را طراحی کنید.
کارایی و ویژگی ها تماما مانند سایت مرجع باشد مانند دانلود انواع پست، استوری و عکس پروفایل از اینستاگرام
انتخاب زبان برنامه نویسی در اختیار خودتان می باشد و حساسیتی برای انتخاب زبان و معماری سایت وجود ندارد.
برای نحوه ارتباط بک و فرونت سایت نیز با توجه به زبان برنامه نویسی حساسیتی وجود ندارد

 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 42325 میانگین امتیاز
  • 44650
   PHP
  • 40000
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4351 میانگین امتیاز
  • 2125
   C Sharp Program..
  • 9215
   PHP
  • 10415
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Instagram
  • 0
   RESTful
  در 40 روز
 • 8264 میانگین امتیاز
  • 0
   C Sharp Program..
  • 22483
   PHP
  • 18838
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Instagram
  • 0
   RESTful
  در 1 روز
 • 3133 میانگین امتیاز
  • 1200
   C Sharp Program..
  • 8200
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز