پروژه پروژه C++ و mpi شامل چه جزئیاتی است:

 1. من میخوام کد Mpi میانگین عناصر یک ماتریس را محاسبه کنه زمان اجرا را هم اندازه بگیره و با حالت سریال کد مقایسه کنم 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 450 میانگین امتیاز
  • 450
   C++ Programming
  در 3 روز
 • 533 میانگین امتیاز
  • 300
   C++ Programming
  • 500
   دسک تاپ ویندوز
  • 800
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 933 میانگین امتیاز
  • 950
   C++ Programming
  • 1050
   دسک تاپ ویندوز
  • 800
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز