پروژه طراحی ui / ux سایت شامل چه جزئیاتی است:

سلام دوستان

برای یک سایت نیاز به طراحی رابط کاربری هستیم

ملاک انتخاب ما نمونه کارهای انجام شده در این زمینه میباشد

دوستان توجه کنند ما 8 صفحه داریم که باید در سه فاز تحویل داده شه 

تجربه کاربری برای ما بسیار مهم هست 

مبلغ پروژه طبق توافق با پیمانکار متفاوت خواهد بود

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 39987 میانگین امتیاز
  • 26100
   User Interface..
  • 5700
   Material Design
  • 70812
   طراحی تجربه کار..
  • 60100
   طراحی واسط کارب..
  • 37225
   طراحی واسط کارب..
  در 25 روز
 • 28304 میانگین امتیاز
  • 23940
   User Interface..
  • 0
   Material Design
  • 61540
   طراحی تجربه کار..
  • 49740
   طراحی واسط کارب..
  • 6300
   طراحی واسط کارب..
  در 25 روز
 • 32 میانگین امتیاز
  • 0
   User Interface..
  • 0
   Material Design
  • 130
   طراحی تجربه کار..
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 10 روز
 • 11668 میانگین امتیاز
  • 10630
   User Interface..
  • 0
   Material Design
  • 24120
   طراحی تجربه کار..
  • 17230
   طراحی واسط کارب..
  • 6360
   طراحی واسط کارب..
  در 15 روز