پروژه ایجاد یک صفحه ریسپانسیو با html , css از روی فایل psd شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل psd هست که باید به قالب html و css تبدیل شود

بحث ریسپانسیو این صفحات هم بسیار مهم است

و همین طور خوانایی و تمیز بودن کدهای نوشته شده بسیار مهم است.

به پیوست فایل jpg صفحه مورد نظر ارسال شده است.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 31460 میانگین امتیاز
  • 6742
   HTML5
  • 71772
   CSS
  • 6590
   PSD به HTML
  • 70808
   برنامه نویسی تح..
  • 1392
   LESS-Sass-SCSS
  در 2 روز
 • 13557 میانگین امتیاز
  • 7936
   HTML5
  • 27864
   CSS
  • 2700
   PSD به HTML
  • 15728
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 9196 میانگین امتیاز
  • 703
   HTML5
  • 22914
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  • 13170
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 6570 میانگین امتیاز
  • 930
   HTML5
  • 17280
   CSS
  • 1650
   PSD به HTML
  • 12990
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   LESS-Sass-SCSS
  در 3 روز