پروژه بروزساني و بهتر ديده شدن سايت شامل چه جزئیاتی است:

سایتی داریم که می خوام مرتب محتواهایی که پیدا می کنم در سایت دسته بندی و بارگذاری شود و بازدید کننده سایت نیز زیاد شود

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8031 میانگین امتیاز
  • 16063
   SEO
  • 0
   مدیریت شبکه های..
  در 30 روز
 • 2777 میانگین امتیاز
  • 5555
   SEO
  • 0
   مدیریت شبکه های..
  در 20 روز
 • 3700 میانگین امتیاز
  • 3700
   SEO
  در 30 روز
 • 10229 میانگین امتیاز
  • 10229
   SEO
  در 10 روز