پروژه ترجمه یک فایل PDF که قسمتی از کتاب راهنمای یک نرم افزار هست شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل pdf هست که بخشی از کتاب اصلی راهنمای استفاده از نرم افزار ANSYS Motor-CAD است که به زبان انگلسی میباشد و 21 صفحه است

فایل اصلی شامل متن و عکس میباشد.

تحویل به صورت ورد

موضوع مورد نظر مرتبط با گرایش برق قدرت میباشد


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 23879 میانگین امتیاز
  • 21314
   ترجمه
  • 26445
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 6030 میانگین امتیاز
  • 6130
   ترجمه
  • 5930
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 9079 میانگین امتیاز
  • 8675
   ترجمه
  • 9483
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 3697 میانگین امتیاز
  • 3611
   ترجمه
  • 3783
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز