پروژه محاسبات ماتریسهای تصادفی RTM شامل چه جزئیاتی است:

ایجاد ماتریسهای تصادفی RMT با ابعاد بالا  در محیط متلب و محاسبه آنتروپی در فضای کوانتومی برای این سیستمها

 در حالتهای مختلف گاوسی شامل GOE و GUE. 


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 463 میانگین امتیاز
  • 0
   Fortran
  • 220
   کوانتوم
  • 1170
   Matlab
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 2 روز