پروژه طراحی تاسیسات شامل چه جزئیاتی است:

طراحی تاسیسات یک ساختمان. این طراحی شامل تاسیسات برقی گرمایش سرمایش و لوله ها میباشد. ساختمان مسکونی دارای ۲ اتاق خواب و ۱۶۷ متر مربع میباشد. تمامی شیت های تاسیسات با جزییات مورد نیاز میباشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2500 میانگین امتیاز
  • 2500
   اتوکد
  در 6 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   اتوکد
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   اتوکد
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   اتوکد
  در 7 روز