پروژه بازنویسی کتاب داستان کودکان شامل چه جزئیاتی است:

با سلام.

یک جلد کتاب داستان کودک با 13 داستان ساده، نیاز به ارتقا دارد. 

این کتاب توسط یک نویسنده ایرانی نوشته شده ولی برای آماده شدن برای ترجمه و نشر باید محتوای آنها ارتقا داده شود.

چند داستان اولیه این کتاب بازنویسی شده است. مقتضی است بر اساس همین تغییرات مابقی داستانها هم بازنویسی شوند. داستانها در زمینه تربیت فرزندان هستند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 12 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 10 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 80
   نوشتن کتاب
  در 7 روز