پروژه اسکریپت نویس ماهر شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به یک اسکریپت نویس جهت راه اندازی چند سایت مانند صرافی ارز دیجیتال داریم. امنیت بالا و بموقع تحویل دادن سایت برای ما الویت است.ما میخواهیم اسکریپت با امنیت بالا و بدون مشکل را در چند سایت استفاده کنیم که خودتان نوشته باشید یا از جایی که تهیه میکنید کاملا مطمئن باشد.نمونه کار دارید لطفا بفرستید که بررسی شود.ما فقط نیاز به اسکریپت نویس برای صرافی ارز دیجیتال نداریم و اگر توانایی برای سایت های دیگر هم دارید لطفا پیام بگذارید تا اطلاعات بیشتر فرستاده شود.

همچنین نیاز به یک فرد ماهر در node.js هم نیاز داریم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 350 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 0
   Node.js
  • 700
   PHP
  • 700
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 1326 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 1500
   Python
  • 2480
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 2100 میانگین امتیاز
  • 200
   Javascript
  • 3400
   Node.js
  • 1700
   PHP
  • 3100
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 162 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 0
   Node.js
  • 550
   PHP
  • 100
   برنامه نویسی تح..
  در 40 روز