پروژه طراحی رویتگر تطبیقی مد لغزشی شامل چه جزئیاتی است:

یک توربین باد غیرخطی هست که خطا روی  سنسور و محرک اعمال میشه و باید را به وسیله مشاهده گر مد لغزشی خطاهای سیستم شناسایی بشه.  

کسانی که روی سیستم توربین باد و سیستم های غیر خطی و شناسایی خطای سیستم مسلط هستن پیام بدن. 

با سپاس

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8333 میانگین امتیاز
  • 2100
   مهندسی برق
  • 4200
   مهندسی مکانیک
  • 18700
   Matlab
  در 60 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 300
   مهندسی برق
  • 0
   Matlab
  در 15 روز
 • 1150 میانگین امتیاز
  • 1100
   مهندسی برق
  • 1200
   Matlab
  در 15 روز
 • 278 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  • 556
   Matlab
  در 90 روز