پروژه زیرنویس آموزش‌های ورزشی شامل چه جزئیاتی است:

زیرنویس یک مجموعه از ویدیو‌های ورزشی lesmills

زمان هر ویدیو به‌صورت متوسط ۱۰ الی ۴۰ دقیقه‌است

حجم کل کار در این مقطع حدود ۱۰ ساعت است.

نمونه ویدیو ها را می‌توانید در اینترنت پیدا کنید. برای مثال:

Lesmills bodycombat که به‌صورت رویداد برگزار شده است.

کلمات خیلی تخصصی نیستن و دیالوگ‌ها روان هستن.

دقت در ترجمه و زمان‌بندی دقیق برام حایز اهمیت است.

هزینه و زمان پیشنهادی خود را برای هر ۱۰ ساعت اعلام بفرمایید.

تصریح شده 03 بهمن 1399 16:49

رعایت دستور زبان فارسی و قواید نگارشی جدید در نگارش رعیت شود. از جمله جدانویسی و رعایت نیم‌فاصله.

به دلیل زیاد بودن حجم کار نیاز به تحویل چند مرحله‌ای داریم:

برای مثال هر دو ساعت.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 43 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 130
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ز..
  در 15 روز
 • 1528 میانگین امتیاز
  • 1939
   ترجمه
  • 2239
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 408
   تخصص ترجمه در ز..
  در 30 روز
 • 667 میانگین امتیاز
  • 1034
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 300
   تخصص ترجمه در ز..
  در 10 روز
 • 350 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 700
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز