پروژه نوشتن رفرنس مقالات به فرمت استاندارد شامل چه جزئیاتی است:

چندتا  منبع دارم که به مقالات مختلف ارجاع میده ولی به فرمت استاندارد نیست کسی هست به فرمت استاندارد تبدیلیشون کنه

۱۰..۱۵ تا بیشتر نیست


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 515 میانگین امتیاز
  • 515
   نگارش دانشگاهی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  در 1 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   نگارش دانشگاهی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  در 1 روز