پروژه ربات تلگرام متصل به وبسرویس های ما و ارسال اطلاعات به کانال شامل چه جزئیاتی است:

1- خواندن اطلاعات از وب سرویسی که موجود است

2- اطلاعات را در زمان های مختلف بصورت اتوماتیک به کانال ارسال کند

* هر وقت هم ادمین خواست بتواند با فشردن دکمه ارسال، در هر لحظه ارسال شود. 
* در برخی ارسال ها، محتوای مورد نظر قبلی را از کانال حذف کند و جدید را ارسال کند 

3- کاربرانی که تاریخ عضویتشون تمام شده از کانال خارج کند

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12375 میانگین امتیاز
  • 22890
   HTML
  • 14235
   PHP
  • 0
   Telegram APIs
  در 7 روز
 • 10774 میانگین امتیاز
  • 1777
   HTML
  • 22483
   PHP
  • 18838
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Telegram APIs
  در 1 روز
 • 5988 میانگین امتیاز
  • 1875
   HTML
  • 7280
   PHP
  • 14800
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Telegram APIs
  در 15 روز
 • 2400 میانگین امتیاز
  • 2450
   PHP
  • 4100
   برنامه نویسی تح..
  • 650
   Telegram APIs
  در 10 روز