پروژه نوشتن متن برای ویدئو های اینستاگرامی شامل چه جزئیاتی است:

ما به یک نویسنده متن برای ویدئوهای اینستاگرامی نیاز داریم . که با موضوعات مختلف که به ایشان داده خواهد شد در زمینه توسعه فردی متن هایی رو آماده کنه که ما در ویدئو ها استفاده کنیم . همراه با کپشن نویسی

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 36625 میانگین امتیاز
  • 67805
   مقاله نویسی
  • 5446
   نویسندگی فنی
  در 1 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 100
   مقاله نویسی
  • 0
   نویسندگی فنی
  در 1 روز
 • 600 میانگین امتیاز
  • 600
   مقاله نویسی
  • 600
   نوشتن سخنرانی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 30 روز