پروژه بهبود SEO سایت شامل چه جزئیاتی است:

یک پروژه به صورت دورکاری جهت بهبود سئو سایت 

لطفا با بررسی سایت، فقط در حد یک صفحه اولویت کاری خود جهت انجام این پروژه را به همراه برنامه زمان بندی و اقلام تحویل شدنی هر فاز بیان نمایید.

امکان همکاری ادامه دار در سایر پروژه ها در مورد همین سایت و در شرکت وجود دارد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 48494 میانگین امتیاز
  • 46250
   SEO
  • 50738
   وردپرس
  در 10 روز
 • 23025 میانگین امتیاز
  • 34150
   SEO
  • 11900
   وردپرس
  در 1 روز
 • 8867 میانگین امتیاز
  • 13410
   SEO
  • 4324
   وردپرس
  در 1 روز
 • 10154 میانگین امتیاز
  • 13429
   SEO
  • 6880
   وردپرس
  در 30 روز