پروژه طراحی مدل داده ایی محصول براساس PIM شامل چه جزئیاتی است:

طرح اولیه از مدل داده ایی محصول براساس PIM

1. پیاده سازی درخت اصلی طبقه بندی

2. ارتباطات مربوط میان اجزا و طبقه بندی ساختار بر اساس attribute 


3. غنی سازی این دسته بندی attributes بدون تکرار و درنظرگرفتن نیازهای محصول


دو محصول رفرنس برای نمونه و ایده معرفی میشود

زمان تحویل پروژه تا پایان روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1399

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 0 میانگین امتیاز
    • 0
      مدیریت محصول
    در 1 روز