پروژه ترجمه یک فایل صوتی فارسی به المانی شامل چه جزئیاتی است:

فایل صوتی 80دقیقه ای دارم که میخوام از فارسی به المانی ترجمه و نوشته شود.این فایل فارسی صحبت میکنند و

گاهی المانی هم صحبت میکنند.

به یک مترجم مسلط بر زبان المانی احتیاج دارم که کاملا بر زبان المانی مسلط باشد و بدون هیچ خطا واشکالی

کار ترجمه انجام دهد..

(خودم هم زبان المانی 4 ترم خوندم و بلدم و متوجه میشوم که درست ترجمه کردین یا نه)

لطفا رزومه خود را ارسال کنید .

کار باید بعد از دریافت پروژه در1  روز بعد انجام شود و اماده تحویل دهید.

مبلغ درنظر گرفته شده :600 هزار تومان برای کل پروژهفریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 0 میانگین امتیاز
    • 0
      ترجمه
    در 2 روز