پروژه منشن نویسی در اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

منشن نویس حرفه ای در اینستاگرام، زمینه ی پیج حقوقی است، خواسته ی بنده این است که منشن در عین سلیس بودن مخاطب را مجاب به تعامل با پیج کند. جنبه ی روانشناختی اهمیت بالایی دارد.


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  در 10 روز