پروژه قرار دادن چند اسم و عکس در داخل فتوشاپ شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
یک قالب 2*4 داریم و تعدادی اسم و لوگو شرکت
در نظر داریم که لوگو شرکت بدون پیکسل پیکسل شدن تصویر در داخل این قالب قرار بگیرد و اسامی مورد نظر هم در کنار این لوگو در قالب جایگذاری شوند .
مانند عکس پیوست

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7607 میانگین امتیاز
  • 262
   ویرایش عکس
  • 14952
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 7237 میانگین امتیاز
  • 2972
   ویرایش عکس
  • 11502
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   ویرایش عکس
  • 300
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 1086 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش عکس
  • 2172
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز