پروژه 100 محتوای 150 کلمه ای سئو شده شامل چه جزئیاتی است:

جهت ویرایش محتواهای قدیمی وب سایت هایمان نیاز به 100 محتوای 150 کلمه ای سئو شده

 داریم.
محتواها در مورد انواع اسکاج و سیم ظرفشویی می باشد.
عنوان ها در اختیار فریلنسر قرار خواهد گرفت.
برای هر عنوان نیاز به یک محتوای متنی 150 کلمه ای با رعایت اصول سئو می باشد.
در صورت رضایت از انجام پروژه، همکاری طولانی مدت با فریلنسر خواهیم داشت.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15281 میانگین امتیاز
  • 19544
   وبلاگ
  • 16632
   پست های انجمن
  • 9668
   نوشتن نقد
  در 2 روز
 • 4067 میانگین امتیاز
  • 4347
   وبلاگ
  • 3787
   نوشتن نقد
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وبلاگ
  در 1 روز
 • 930 میانگین امتیاز
  • 1780
   وبلاگ
  • 0
   پست های انجمن
  • 1780
   نوشتن نقد
  • 160
   ویکی
  در 10 روز