پروژه توليد مدل ٣ بعدى بازيهاى كامپيوترى شامل چه جزئیاتی است:

ما در آغاز يك پروژه بازيهاى كامپيوترى هستيم. در اين پروژه نياز به يك تيم حرفه اى كه سابقه كار با  

‏blender را داشته باشند داريم. ( ساير 3D sculpting tool هم امكان پذير است). طرح ها آماده اند و تنها نياز است طراح مدل ٣ بعدى را ايجاد كند.

براى مثال به عكس ضميمه شده توجه كنيد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 53512 میانگین امتیاز
  • 37300
   3D Rendering
  • 69725
   3DS Max
  در 5 روز
 • 16315 میانگین امتیاز
  • 8200
   3D Rendering
  • 24430
   3DS Max
  در 5 روز
 • 885 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Rendering
  • 1770
   3DS Max
  در 12 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Rendering
  در 15 روز