پروژه طراحی نما شامل چه جزئیاتی است:

نوسازی نمای موجود به عنوان بخشی از نوسازی باید به صورت سه بعدی طراحی شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6000 میانگین امتیاز
  • 6000
   3D Modelling
  • 6000
   3DS Max
  در 5 روز
 • 508 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Modelling
  • 1016
   3DS Max
  در 3 روز
 • 1109 میانگین امتیاز
  • 345
   3D Animation
  • 1884
   3D Modelling
  • 1100
   3DS Max
  در 4 روز
 • 1066 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Animation
  • 1600
   3D Modelling
  • 1600
   3DS Max
  در 5 روز