پروژه ترجمه 14 صفحه از یک متن در حوزه مدیریت و کسب وکار شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه متن مدیریتی که بعضا دارای نمودارها یا جدول می باشد. متن در حوزه مدیریت یا مهندسی صنایع می باشد.

لطفا صرفا در صورت سابقه تحصیلی یا کاری و آشنایی با مباحث و اصطلاحات مدیریتی درخواست ارسال فرمایید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5411 میانگین امتیاز
  • 2516
   ترجمه
  • 8306
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 160 میانگین امتیاز
  • 160
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 715 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه
  • 1330
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 560 میانگین امتیاز
  • 560
   ترجمه
  • 560
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز