پروژه نوشتن قوانین فروشگاه اینترنتی (چند فروشندگی) شامل چه جزئیاتی است:

من میخواهم برای یک فروشگاه اینترنتی که بصورت چند فروشندگی (مارکت پلیس) قوانین و شرایط استفاده را بنویسند. همچنین روی این پروژه بسیار حساس هستم و لطفا کسانی که تجربه کاری کافی در این حوزه را دارند پشنهاد ثبت کنند و افراد بدون تجربه و تخصص از ثبت پیشنهاد، خوداری نمایند.

شرایط:

-قوانین باید صریح و واضح باشد. از کپی برداری از سایت های دیگر جدا خوداری به عمل آید. در صورت انجام این کار پروژه بصورت یک طرفه لغو خواهد شد. درواقع باید قوانین را تاُلیف کنید و از هیچ جا کپی نباشد...

- قوانینی که ما میخواهیم نوشته شود دارای دو بخش است. یک بخش برای مشتری است و یک بخش برای فروشنده های زیر مجموعه ی ما...

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4400 میانگین امتیاز
  • 4400
   طرح کسب و کار
  در 5 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 1000
   قراردادها
  • 0
   قانون کار
  • 0
   حقوقی
  • 1000
   تحقیقات در حوزه..
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   قراردادها
  • 0
   قانون کار
  • 0
   حقوقی
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   قراردادها
  • 0
   حقوقی
  • 0
   تحقیقات در حوزه..
  در 10 روز