پروژه طراحی دیوارپوش تزیینی روی سطحی و یا هر امور مربوط به تبلیغات شامل چه جزئیاتی است:

طراحی دیوارپوش های تزیینی روی دیوار و یاهر اموری که مربوط به تبلیغات تحت وب باشد مثل کمپین های گوگل اینستاگرام انیمیشن ایده و مشاوره و تولید محتوا و...

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10973 میانگین امتیاز
  • 3650
   3D Animation
  • 12320
   3D Modelling
  • 8100
   3DS Max
  • 19825
   طراحی گرافیک
  در 6 روز
 • 3280 میانگین امتیاز
  • 3280
   طراحی گرافیک
  در 7 روز
 • 9630 میانگین امتیاز
  • 5150
   3D Animation
  • 21970
   3D Modelling
  • 1770
   3DS Max
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 30 روز