پروژه پزشکی از راه دور شامل چه جزئیاتی است:

یک پروژه نرم افزاری است که راستای  تحقق ارتباط بین پزشک وبیمار از راه دور می باشد . که در این پروژه تمامی نیازهای و فرآیندهای که مابین بیمار و پزشک در فضای حقیقی رخ می دهد به صورت الکترونیکی پیاده سازی گردد . در این پروژه یک ارتباطی نیز مابین دستگاه های پزشکی و پزشک و بیمار نیز ایجاد می گردد. این پروژه شامل چندین بخش می باشد


امکانات ویژه

فوری
متمایز

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 10 روز
 • 1041 میانگین امتیاز
  • 3123
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   مدیریت
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 1 روز
 • 3500 میانگین امتیاز
  • 3500
   تجزیه و تحلیل ک..
  در 25 روز