پروژه مقالات تخصصی توسعه کسب و کار شامل چه جزئیاتی است:

در رابطه با پروژه ای در زمینه کوچینگ، مارکتینگ و توسعه کسب وکار به مقاله های نیازمندیم که قابلیت قرار دادن در وب سایت  و تبدیل به پست بلاگ داشته باشد. 

تسلط به SEO  برای نوشتن این مقالات مورد نیاز است .

در صورتی که خروجی کار کیفیت مورد نیاز را دارا باشد و در زمان بندی تعیین شده تحویل شود، سایر امور محتوای همین پروژه و پروژه های مشابه را نیز به ایشان واگذار میکنیم.

پس از تایید مقاله، نیاز است به طور میانگین برای این پروژه، روزی یک مقاله یا پست وبلاگ تهیه شود. 


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 33412 میانگین امتیاز
  • 27157
   SEO
  • 52568
   مقاله نویسی
  • 20511
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 6280 میانگین امتیاز
  • 7750
   SEO
  • 4810
   مقاله نویسی
  در 15 روز
 • 2642 میانگین امتیاز
  • 505
   SEO
  • 6025
   مقاله نویسی
  • 1397
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1760 میانگین امتیاز
  • 80
   SEO
  • 1419
   مقاله نویسی
  • 3783
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز