پروژه ایجاد یک صفحه در وی‌کی پدیا شامل چه جزئیاتی است:

نیاز داریم تا یک صفحه در سایت wikipedia ایجاد کنیم.

محتوای صفحه اماده است و در مورد تمامی موارد رفرنس وجود دارد.

لطفا پیشنهاد خود را در خصوص ایجاد صفحه اعلام فرمایید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 3 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 100
   ویکی
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 1 روز