پروژه کانفیگ اولیه امنیت سرور مجازی لینوکس شامل چه جزئیاتی است:

تنظیمات اولیه امنیتی سرور مجازی لینوکس

تایید امضای الکترونیکی پرداخت درون برنامه ای بازار سمت سرور در php

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز