پروژه طراحی لوگو به صورت 3 بعدی از روی لوگو 2 بعدی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام 


پروژه مورد نظر ما طراحی لوگو به صورت 3 بعدی است. نکته قابل توجه این است که اسکیس لوگو به صورت 2 بعدی موجود می باشد، و هدف ما صرفا 3 بعدی شدن لوگو است . 

تشکر

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 75800 میانگین امتیاز
  • 80000
   3D Animation
  • 77675
   3D Modelling
  • 69725
   3DS Max
  در 1 روز
 • 8023 میانگین امتیاز
  • 3650
   3D Animation
  • 12320
   3D Modelling
  • 8100
   3DS Max
  در 1 روز
 • 9630 میانگین امتیاز
  • 5150
   3D Animation
  • 21970
   3D Modelling
  • 1770
   3DS Max
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Modelling
  • 0
   3DS Max
  در 2 روز