پروژه گویندگی با صدا آقا روی ویدئو آشپزی از فارسی به زبان عربی شامل چه جزئیاتی است:

گویندگی روی ویدئو های آشپزی به زبان عربی طول هر ویدئو حدودا بین 7 تا 12 دقیقه می باشد.

عزیزانی که لهجه و تسلط نزدیک به زبان مادری دارند در اولویت می باشند

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1466 میانگین امتیاز
  • 2116
   ترجمه فارسی به..
  • 1250
   صدا گذاری
  • 1250
   گویندگی
  • 1250
   دوبله
  در 4 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 29 میانگین امتیاز
  • 64
   صدا گذاری
  • 24
   گویندگی
  • 0
   دوبله
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز